Certificeringen

Uitzendbureau met de juiste certificeringen

Uitzendbureau Solutions

Uitzendbureau Solutions BV is nauw betrokken bij haar uitzendkrachten en opdrachtgevers en hanteert een toetsbare en gestructureerde werkwijze. We hebben diverse certificeringen en zijn lid van de NBBU, dé brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Elk jaar worden de certificeringen opnieuw getoetst door bevoegde instanties. Op die manier worden onze certificaten onderhouden en verlengd.

Gecertificeerd uitzendbureau.
Wij zijn onder andere SNA-gecertificeerd. Met dit keurmerk bewijzen wij onder meer dat de (personeels)administratie op orde is, dat op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afgedragen worden en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Tevens behoeden wij met dit keurmerk onze opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet-afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

Wij garanderen dat:

✓ de administratie op orde is,
✓ op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afgedragen worden,
✓ onze medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten,
✓ medewerkers veilig kunnen werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven, en
✓ onze processen regelmatig getoetst worden door een externe organisatie.

Zelf een kijkje in ons bedrijf nemen?

Brancheorganisatie NBBU

De NBBU is dé brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De NBBU houdt wekelijks bij wie van de leden voldoet aan het SNA-keurmerk. Het openbaar register van de SNA wordt dagelijks gewijzigd.

Bekijk ons NBBU-lidmaatschap

Veiligheidscertificaat VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is er voor organisaties die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

Bekijk ons VCU-certificaat

Stichting Normering Arbeid

SNA-keurmerk of NEN 4400-1 is De Norm voor betrouwbaarheid. De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

Bekijk ons SNA-keurmerk

Stichting Normering Flexwonen

De Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, maar deze niet zelf in beheer hebben, maar inkopen bij SNF-geregistreerde ondernemingen, kunnen zich laten registreren in het SNF-inhuur-register. Deze organisaties worden ook jaarlijks gecontroleerd en wordt dan geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is betrokken, dan wordt de organisatie uit het register geschreven.

Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

SNF Certificaat

De PayOK-norm

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de ()hoofdopdrachtgever loopt. Door te eisen dat alle bedrijven in de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd.

Bekijk ons PayOk keurmerk

Op zoek naar de juiste persoon voor uw team?

Wij vinden de perfecte match.

Neem contact op