Certyfikaty

Certyfikowana agencja pracy tymczasowej

Solutions Uitzendbureau

Angażujemy się w sprawy naszych pracowników i zleceniodawców, pracując w oparciu o rzetelną i uporządkowaną metodę działania. Posiadamy liczne certyfikaty i członkostwo w NBBU, wiodącej organizacji branżowej dla profesjonalnych pośredników na rynku pracy. Raz w roku upoważnione organy dokonują ewaluacji certyfikatów, utrzymując je i przedłużając.

Certyfikowana agencja pracy tymczasowej.
Posiadamy m.in. certyfikację SNA. Ten znak jakości to gwarancja, że administracja prowadzona jest we właściwy sposób, odpowiednie kwoty podatków i składek oraz podatku obrotowego odprowadzane są w terminie, a nasi pracownicy mają prawo do wykonywania pracy w Holandii. Certyfikat ten w największym stopniu chroni zleceniodawców przed skutkami odpowiedzialności za nieodprowadzone podatki, składki i podatek obrotowy, a także przed wysokimi grzywnami za pracę w Holandii nielegalnych cudzoziemców czy osób o niestwierdzonej lub fałszywej tożsamości.

Podsumowując, przedsiębiorstwa zrzeszone w SNA to godni zaufania partnerzy firm korzystających z pracy tymczasowej czy outsourcingu.

Gwarantujemy, że:

administracja prowadzona jest we właściwy sposób,
odpowiednie kwoty podatków i składek oraz podatku obrotowego odprowadzane są w terminie,
✓ nasi pracownicy mają prawo do wykonywania pracy w Holandii,
✓ pracownicy pracują w bezpiecznych warunkach w firmach z certyfikatem VCA,
✓ nasze procesy są regularnie kontrolowane przez zewnętrzną organizację.

Zajrzyj do naszego przedsiębiorstwa!

Organizacja branżowa NBBU

NBBU to organizacja branżowa zrzeszająca profesjonalnych pośredników na rynku pracy. Każdego tygodnia NBBU kontroluje, którzy członkowie spełniają wymogi certyfikacji SNA. Ogólnodostępny rejestr SNA aktualizowany jest codziennie.

Zobacz nasze członkostwo NBBU

Certyfikat bezpieczeństwa VCU

VCU Certificaat

VCU to skrót od Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (Lista Kontrolna BHP dla Organizacji Pośrednictwa Pracy). Przeznaczona jest dla organizacji delegujących pracowników do przedsiębiorstw z certyfikacją VCA.

Zobacz nasz certyfikat VCU

SNA (Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy)

Znak jakości SNA i norma NEN 4400-1 to normy potwierdzające niezawodność. SNA (Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy) współpracuje z organizacjami patronackimi i branżowymi, dzięki czemu znak jakości posiada szeroki zasięg krajowy. Dla zleceniodawców i pracodawców-użytkowników znak ten oznacza ograniczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością łańcuchową. Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej certyfikowanej przez SNA oznacza warunkową ochronę skarbową.

Zobacz nasz znak jakości SNA

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen – SNF)prowadzi rejestr firm spełniających normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm.

Firmy oferujące zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych mogą uzyskać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. W tym celu muszą one spełniać normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Miejsca zakwaterowania należące do firm zarejestrowanych w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych są co roku kontrolowane. Jeżeli miejsce zakwaterowania nie spełnia określonych wymogów, a niedociągnięcia nie zostaną szybko naprawione, wówczas firma oferująca dane miejsce zakwaterowania zostaje usunięta z rejestru.

Celem istnienia rejestru jest zagwarantowanie stronom mającym do czynienia z zakwaterowaniem pracowników zagranicznych, np. gminom, pracodawcom, pracownikom, sąsiadom, że dane miejsce spełnia określone normy.

Certyfikaty SNF

Poszukujesz właściwej osoby do swojego zespołu?

Znajdziemy dla Ciebie idealne połączenie.

Skontaktuj się z nami